Yee's Hung Ga Kung Fu Helsingborg

Svenska Engelska

Hung Ga (Hung Gar)

Hung Ga är känt för sina låga ställningar och hårda tekniker, Tang Fong grenen är dessutom känd för sin rigorösa träning.

För att kunna uppnå detta så krävs starka ben och höfter för grunden, stark mage och rygg för att få upp kraften och starka armar och fingrar för att kunna förmedla kraften. Så vi jobbar hårt för att bli starkare samtidigt som vi jobbar hårt med våra tekniker för att få dessa så perfekta vi kan.

För att kunna uppnå maximal kraft så jobbar vi också med den innre kraften, chi / qi. Med formerna får man ökad förståelse vad chi är och hur man jobbar med den.

Varje pass försöker vi gå igenom alla delmoment i en träning:

  • Uppvärmning med styrka och smidighet.
  • Chi Gong - Träna att förflytta och ladda ditt chi inom dig.
  • Grund träning - Träning av grundtekniker och kombinationer.
  • Form - Ett mönster av tekniker som lär dig vad olika tekniker är och används till. Detta är din verktygslåda som du använder i din träning.
  • Applicerad Kamp - Vi tränar på tekniker och kombinarioner och ser hur de fungerar i verkligheten.
  • Fri Kamp - det moment som vi tränar för, hur man kan föra en kamp och gå segrande ur kampen. (En kampsport måste ju ha kamp...eller hur?)
  • Historia, Teori och Filosofi - Vad som är meningen med det vi tränar, varför det tränas och vad teknikerna heter och vad de gör.