Yee's Hung Ga Kung Fu Helsingborg

Svenska Engelska

Nam (Söder) Siu Lam Ji (Tempel) Historia

Fukien eller det Södra Siu Lam tempel byggdes på Gau Lin Shan i Fukien provinsen nära gränsen till Gwan Dung provinsen. Uppfört 1399 e.Kr. under Mingdynastin blev templet kallas "Södra Sui Lam" innan det förstördes under Ching (1644-1911 e.Kr.) dynastin.

Under sin korta storhetstid hade det Södra Templet fått ett gott rykte för att producera duktiga kampsportsutövare, men detta rykte erodera eftersom många av elever slutade innan sin examen. Således började nivån på krigiskskicklighet bland vanliga människor, icke munkar, som lämnar templet minska. Dessa förmodade mästaren bidrog till att försämra det södra templets rykte. För att motverka denna trend, satte abboten Jee Sim Sim See (Sim See betyder zenmästaren) Hung Yan Sim See ansvarig för de 36 kamrarna. Här lärde sig Siu Lams krigarmunkar och ”orakade lärjungar” Siu Lams kampsport, stegvis och gick inte till nästa steg tills det förra steget bemästrats. En "orakad lärjunge" var en person som bodde i templet i första hand studera kampsport och tog inte de buddhistiska löftena att bli munk. Jee Sim har också krediteras för att ha utforma ”trädockhallen”.

Trädockhallen byggdes i Lohan Tung eller Buddha Hall. Den arton trädockornas syftet var att testa Kung Fu skickligheten hos potentiella kandidater. Trädockornas namn och rörelser var följande:

 1. Lohan eller Ga Yit: När eleven kommer in, var trädockan i sittande ställning hållande en dekorativ munkstav. Om eleven närmade sig svängde dockan vapnet mot mitten av elevens kropp. Om studenten backade skulle trädockan närma sig eleven och svinga vapnet snabbare och snabbare tills trädockan nådde den bakre väggen. Eleven måste i detta fall antingen ducka eller hoppa över vapen som skulle krossa studentens ben om den träffade. Om eleven undvek slaget, förväntades han att sparka omkull trädockan för att besegra den. Alla dessa trädockor aktiverades genom trycket från elevernas vikt på golvet. Dessutom besegrades alla trädockor på liknande sätt genom att välta dem.
 2. Lohan eller Lan Tor: Trädockan sitter med sina händer tillsammans som i en bön. Eleven blir växelvis slagen och sparkad av denna trädocka. Slagen får inte blockeras direkt eftersom kontakten med trädockan skulle resultera i brutna ben. Studenten måste undvika slagen och välta trädockan.
 3. Lohan Mook Jit Lin: Trädockans ena fot är på toppen av ett lejon med den andra står på golvet. Denna trädocka försöker använda sig av en låg svepande spark för att slå eleven. När det börjar, upprepas tekniken allt snabbare och snabbare samtidigt som trädockan rusar mot eleven. Rätt metod för att besegra trädockan är att använda en hoppande spark för att golva dockan samtidigt som man undviker svepsparken.
 4. Lohan Seh Lei Fut: Denna trädocka står och håller en stav i höger hand och håller sin vänstra hand på bröstet. Den använder staven för att blockera elevens väg och anfaller med den fria handen. Studenten ska låsa armen och fälla trädockan för att golva den.
 5. Lohan Ah Lah Luet: Denna trädocka står och håller i en tiggarskål. Den försöker att smälla skålen på elevens huvud. Om skålen landar exakt så kan eleven inte kan enkelt flytta den. Att undvika den initiala attacken är den viktigaste delen i att besegra dockan.
 6. Lohan Seui Pou Tai: Denna trädocka står och håller ett radband. När eleven närmar sig, försöker dockan att slå eleven i buken. Plötsligt svingas pärlorna mot elevens huvud. Den andra slaget var för att träffa eleven som var oförberedd när han försökte stoppa det första slaget.
 7. Lohan Fu Lao La: Dockan står med en vinkopp i sin vänstra hand. Dockan slår med en hand med ”drunken style” och sedan kastas koppen mot eleven. Eleven måste undvika dessa rörelser och kontra omedelbart.
 8. Lohan Ga Jim Ting: När eleven närmar sig står trädockan upprätt. När studenten kommer nära, använder sig trädockan av låga sparkar mot eleven. Dockan ska sparkas ned innan den kan fortsätta sin attack som blir snabbare och snabbare.
 9. Lohan Fuk Law Lei: Trädockan står i en bågställning framför eleven. När eleven närmar sig anfaller dockan med hårda slag mot kroppen. Eleven måste sidoförflytta sig och sparka ner dockan.
 10. Lohan Dat Mo: Trädockan sitter sidledes och håller en bok. Om studenten försöker passera, kastar dockan ut en sidospark mot eleven. Om han kan undvika sparken måste eleven ta ner dockan bakifrån.
 11. Lohan Chung Haw: Dockan står och håller en tempel klocka stort som ett huvud. När eleven närmar sig så kastas klockan mot eleven. Eleven måste då undvika klockan.
 12. Lohan Jang Chan: Trädockan sitter vänd mot eleven hållande en bok bredvid en hög med stenar. Eleven blir då beskjuten med projektiler som skjuter ut ur huvudet på trädockan. Svårigheten ligger i att försöka närma sig trädockan medan den skjuter dess projektiler.
 13. Lohan Dou Shuen: Dockan håller i en stav, men gör tafatta, konstiga rörelser. Detta är ett försök att lura eleven att tro att trädockan inte fungerar. Eleven blir anfallen så fort han försöker att gå förbi. Studenten förväntas kunna undvika sådana överraskande attacker.
 14. Lohan Yan Lang: Trädockan står och tittar i marken. När eleven står på rätt del av golvet kommer dockan att sticka sina fingrar mot elevens ögon. Den elev som misslyckas med detta test når inte examen av uppenbara skäl.
 15. Lohan Hung Lung Sau: Denna trädocka har en glänsande tiggarskål. Plötsligt bländas eleven av ljuset som reflekteras från skålen. Så snart detta händer, kastar sig trädockan fram i en störtflod av slag. Den viktigaste punkten här är att inte att bli bländad av ljuset från skålen. Om eleven inte blir förblindad, kan dockan sparkas ner relativt lätt.
 16. Fuk Fu Lohan: Trädockan står med en fot på ryggen av en tiger. I en av dess händer har den en stor ring. Dockan försöker sätta ringen över elevens huvud och samtidigt sparka honom underifrån. Studenten måste undvika ringen för att inte bli sparkad i skrevet.
 17. Lohan La Gum Luet: Trädockan står och håller en munkspade. Trädockan anfaller med munkspaden spinanndes i ett 8-mönster. Den elev som hade slutförde detta test ansågs vara berättigad till examen.
 18. The sista steget, dörren till korridoren som leder ut från Lohan La Gum Luet blockerades av en 150 punds urna (ca 75 kg) innehållande glödande kol med märket av ett tigerhuvud och drakkropp på handtagen. Eleven måste krama urnan med sina underarmar för att lyfta den. Detta brännmärkte honom med märket för en Sui Lam mästare. De bästa experterna hade märket endast på ena armen, då de använde endast en arm för att lyfta urnan.

En man som är känd som att ha klarat detta test var Hung Hei Guen, som senare betraktas som grundaren av Hung Ga-systemet.

Många stora lärare utbildades i detta tempel. Efter slutet av Mingdynastin, använde Ming lojalisterna detta tempel som högkvarter i södra Kina. Så småningom fick Ching kejsaren Hong Hei (1662-1723) reda på detta och gav order till generalerna Chan Man Yiu och Jeung Gim chao att ta 3000 soldater och fullständigt slå ner templet. General Chan Man Yiu kände väl till det rykte som Siu Lam folket hade förtjänat för sina stridskonster.

Istället för att attackera direkt, gick han till området vid foten av Gao Lin Shan för att samla underrättelserapporter. Som av en händelse, så var ägaren till det hotell de stannade på Chan Man Yiu en före detta Siu Lam student. Hans namn var Ma Ling Yee, även känd som Ma Chut (Ma nummer sju). När Ma Chut var en student vid Siu Lam, var hans stridskostsskicklighet inte dålig. Men han hade dålig moral och han blev straffad efter att förstört en värdefull sak, känd som Man Nin Deng eller den 10.000 åriga lampan. Istället för att ta sitt straff i, blev han förnärmad av munkarna och flydde. Han använde sig av en del av sin skicklighet för att samla ihop tillräckligt mycket för att kunna driva hotellet vid foten av berget. När Chan Man Yiu fick reda på Mas förflutna, betalade han Ma rikligt för den information som Ma var mycket glad över att ge. Beväpnad med denna nya kunskap, trodde Chan Man Yiu han kunde besegra munkarna i Siu Lam templet.

En liten bit från templet fanns en hemlig tunnel som kunde användas för att komma bort från berget obemärkt. Munkarna kunde använda detta om det uppstod en svår nödsituation. Medveten om tunnelns existens, avancerade Chan Man Yius trupper till foten av berget. Han sände bud till munkarna att de skulle lämna templet inom tre dagar annars så skulle alla bli dödade.

Eftersom Mästare Jee Sim redan hade gått bort, var abboten Ng Ging Wo Seung, även känd som Ching Cho, ansvarig. Han hade 108 krigarmunkar i templet som var rasande över Chan Man Yius ultimatum. Det beslutades att munkarna skulle slå tillbaka. En natt grupperade munkarna sig i fem grupper. De anföll via huvudvägen, men med pilar och även stenar. Munkarna dödade mer än hundra soldater.

Efter denna skärmytsling, drog munkarna sig tillbaka in i templet för att ompröva sina alternativ. Det beslutades att de skulle stanna i templet och sättas upp fällor vid alla entréer. General Chan Man Yiu beordrade sina män att sätta eld på templet. Medan generalens män gjorde detta, beordrade Chin Cho munkarna att gå till tunneln för att fly. De insåg inte att Chan hade fyllt den bortre änden av tunneln med krut. Många munkar blev instängda och dödades i tunneln. Chin Cho beordrade de återstående munkarna tillbaka till templet. Då var det nästan morgon och templet hade brunnit ner till grunden. Efter att ha räknat bestämde Ching Cho att de överlevande senare skulle träffas på Wu Lung floden. Ching Cho steg ned från berget i rasande, sökte upp den enda person som kunde ha sålt hemligheten om tunnelns utrymningsväg. Han hittade senare Ma Chut och dödade honom på fläcken. Vid floden, möttes det bara fem män. De var Wu Dak Dai, Choy Dak Jung, Lei Sik Hoi, Fong Dai Hung, och Ma Chiu Hing.

Dessa män blev sedan hedrad och blev känt som Ng Jo eller de fem förfäderna. De enades om att dela upp så att de aldrig skulle fångas tillsammans. De skulle sedan bilda pro-Ming föreningar. Det finns fortfarande ett system som kallas Ng Jo Kuen som påminner oss om dessa män. Dessa män spridde sedan Siu Lam stridskonst över hela Kina bland vanligt folk.